PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITƠ (N) TỔNG SỐ, DIPHOSPHO PENTA OXIT (P2O5) TỔNG SỐ, KALI OXIT (K2O) TRONG ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÈ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM | Hà | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved