GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Anh | TNU Journal of Science and Technology

GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

1. Đặng Thị Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Bích Thủy, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Hiền Lương, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Viết là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình tiếng Anh dự bị của chương trình đào tạo dành cho lớp chất lượng cao tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong việc học tập và thực hành viết các loại văn bản bằng tiếng Anh, khiến cho kết quả học tập chưa được như mong đợi.  Để đánh giá đúng thực trạng, nhóm tác giả đã thực hiện điều tra, khảo sát và nhận thấy sinh viên gặp nhiều khó khăn về mặt từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng viết. Nguyên nhân của những khó khăn này xuất phát từ cả hai khía cạnh chủ quan và khách quan. Thông qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng Viết, góp phần hoàn thành tốt môn học và đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn học tập chuyên ngành cũng như nhu cầu sử dụng trong công việc tương lai.

Từ khóa


kỹ năng Viết, chương trình đào tạo chất lượng cao, tiếng Anh dự bị, giải pháp, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phạm Vũ Phi Hổ (2016), “Ảnh hưởng của hoạt động viết bài theo nhóm trên kỹ năng viết của mỗi cá nhân”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Số 14 (39), tr. 67-82, 2016.

[2]. Kasper L. F., “ESL writing and the principles of non-judgmental awareness: Rationale and implementations”, TETCY, 25, pp. 58-66, 1998.

[3]. Popham W. J., Classroom assessment (What teachers need to know). Needham Heights, MA: Allwyn & Bacon, 1994.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved