ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với con người. Đất vừa là tư liệu sản xuất vừa là nơi cư trú của con người. Trước những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu diện tích đất của Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang bị thu hẹp ngày một nhiều. Để khắc phục tình trạng này không có cách nào khác là phải tìm ra cách ứng phó như “sống chung với lũ” của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một vấn đề nan giải đòi hỏi phải được giải quyết một cách lâu dài và thường xuyên để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Ở bài viết này tác giả đề cập đến vấn đề ứng phó và đưa ra một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu của đồng bằng Sông Cửu long bằng phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, điều tra, quan trắc.


Từ khóa


Đất; Ứng phó; Đồng bằng sông Cửu Long; Tác động; Biến đổi khí hậu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved