ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PROBIOTIC VÀ KHỐI LƯỢNG SƠ SINH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN THỊT LAI BA MÁU (DUROC X YL) | Vân | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PROBIOTIC VÀ KHỐI LƯỢNG SƠ SINH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN THỊT LAI BA MÁU (DUROC X YL)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Thanh Vân Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trường Đại học Nông lâm, ĐH Thái Nguyên
3. Trần Thị Thúy Nguyệt, Phòng nông nghiệp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng của việc bổ sung chế phẩm probiotic Clostat HC Dry (Tế bào vi khuẩn sống  Bacillus subtilis và các thành phần: Calcium carbonate, silica và muối sodium propionate) do công ty Kemin Product Specification cung cấp, được bổ sung vào thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và khối lượng sơ sinh đến một số chỉ tiêu sức sản xuất thịt  của lợn lai 3 máu (Duroc x YL). Thí nghiệm được tiến hành trên tổng số trên 18 ổ lợn nái (có ngày đẻ tương đối gần nhau), có chu kỳ sinh sản từ lứa 2 đến lứa 4, với tổng số lợn con là 236 con. Thí nghiệm bổ sung và không bổ sung chế phẩm probiotic Clostat HC Dry với các mức khối lượng lợn sơ sinh (thấp, trung bình, cao), tổng số 2 x 3 = 6 nghiệm thức.

Bổ sung chế phẩm probiotic Clostat HC Dry với lượng 0,5g cho 1 kg thức ăn từ khi tập ăn đến 150 ngày tuổi đã có tác dụng tốt tới khối lượng cai sữa, khối lượng xuất chuồng và hiệu quả kinh tế: Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa, xuất chuồng đạt 100%. Tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy là 10,00 – 23,33% ở giai đoạn theo mẹ và không mắc tiêu chảy ở giai đoạn sau cai sữa. Khối lượng lợn đến 150 ngày tuổi 102,33 – 124,33 kg, sai khác với lợn không bổ sung probiotic có ý nghĩa thống kê. Tiêu tốn 2,11 – 2,25 kg thức ăn cho 01 kg tăng khối lượng. Chi phí trực tiếp/kg lợn hơi xuất bán của lợn có bổ sung probiotic bình quân 42.100.000 đ, chỉ bằng 95,35% so với lợn không bổ sung probiotic. Khối lượng lợn sơ sinh càng cao thì sức sản xuất của lợn thịt nuôi đến 150 ngày tuổi càng cao.

Từ khóa


probiotic, lợn thịt lai ba máu, khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa, khối lượng xuất chuồng, tiêu tốn thức ăn.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved