XÂY DỰNG TỦ THỰC HÀNH PLC | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG TỦ THỰC HÀNH PLC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/04/19                Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

1. Nguyễn Bảo Ngọc Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Huy Điệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng tủ thực hành PLC dành cho sinh viên khối kỹ thuật điện, được tích hợp từ các trang thiết bị hiện đại. Tủ thực hành được thiết kế dựa trên những modul sẵn có, được sử dụng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp, sản phẩm được sử dụng hiện nay. Kết quả vận hành đáp ứng các yêu cầu của công tác thực hành thí nghiệm về đo lường và lập trình PLC. Giảng viên có thể sử dụng tủ thực hành này để phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật.

Từ khóa


modul thực hành, đo lường điện, thực hành điện, PLC, lập trình PLC

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved