GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH | Định | TNU Journal of Science and Technology

GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/04/19                Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

Dương Công Định Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Gia công bánh răng trên máy phay lăn răng dựa trên nguyên lý nhắc lại sự ăn khớp của bộ truyền trục vít- bánh răng. Do vậy, liên kết động học giữa dao phay (đóng vai trục vít) và phôi (đóng vai trò bánh răng) phải đảm bảo được quan hệ chuyển động phù hợp của bộ truyền. Để đảm bảo được quan hệ động học chính xác này ta cần phải lựa chọn và điều chỉnh các xích động học cần thiết tùy theo phương pháp gia công. Các khâu điều chỉnh trong các xích động học này trên máy phay lăn răng dùng cơ cấu bánh răng thay thế. Việc xác định số răng của các bánh răng thay thế để đảm bảo tỷ số truyền chính xác có thể tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong nội dung bài này trình bày phương pháp gia công bánh răng trụ răng thẳng có số răng là số nguyên tố lớn hơn 100 và ứng dụng máy tính trong tính toán điều chỉnh các xích động học của máy khi gia công.

Từ khóa


Bánh răng, phay lăn răng, nguyên tố, chương trình, động học.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved