THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI ỐNG DẪN SÓNG HÌNH CHỮ NHẬT SANG ỐNG SÓNG SIW BĂNG TẦN X | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI ỐNG DẪN SÓNG HÌNH CHỮ NHẬT SANG ỐNG SÓNG SIW BĂNG TẦN X

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/01/22                Ngày hoàn thiện: 16/02/22                Ngày đăng: 23/02/22

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Bắc Email to author, Học viện Kỹ thuật quân sự
2. Trần Việt Hùng, Học viện Kỹ thuật quân sự
3. Phạm Việt Anh, Học viện Kỹ thuật quân sự
4. Nguyễn Văn Duy, Học viện Kỹ thuật quân sự

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương án thiết kế bộ chuyển đổi từ ống sóng hình chữ nhật RWG sang ống sóng SIW hoạt động ở băng tần X nhằm khắc phục hạn chế về kích thước của ống sóng hình chữ nhật truyền thống. Bộ chuyển đổi được thiết kế gồm phần mặt mở ghép nối bằng kim loại với gờ phối hợp hai bậc và phần chuyển đổi bằng mạch in PCB. Bộ chuyển đổi được thiết kế dễ dàng gắn trực tiếp lên các ống dẫn sóng hình chữ nhật truyền thống, hướng tới kết hợp với công nghệ mạch dải tích hợp trực tiếp khối khuếch đại tạp âm thấp của tuyến thu trên cùng một bo mạch in nhằm giảm kích thước hệ thống thu. Thiết kế được mô phỏng trên phần mềm HFSS. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ số phản xạ S11 nhỏ hơn -15dB, hệ số suy giảm S21 nhỏ hơn 1dB trong dải tần từ 8,3 GHz đến 9,85 GHz.

Từ khóa


Tích hợp chất nền SIW; Ông sóng tích hợp chất nền; Chuyển đổi ống dẫn sóng; Chuyển đổi ống sóng vuông góc; Ống dẫn sóng hình chữ nhật RWG

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. Li and W. Dou, “Simple, compact and broadband right-angle transition between substrate integrated waveguide and rectangular waveguide at Ka-band,” International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 27, p. e2108, 2016.

[2] T. Li and W. Dou, “Broadband right-angle transition from substrate-integrated waveguide to rectangular waveguide,” Electronics Letters, vol. 50, no. 19, pp. 1355-1356, 2014.

[3] T. Li and W. B.Dou “A wideband right-angle transition between thin substrate integrated waveguide and rectangular waveguide based on multi-section structure,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 8, pp. 185-191, 2015.

[4] R. V. Gatti, R. Rossi, and M. Dionigi, “Broadband Right-Angle Rectangular Waveguide to Substrate Integrated Waveguide Transition with Distributed Impedance Matching Network,” Applied Sciences, vol. 9, p. 389, 2019.

[5] I. Mohamed and A. Sebak, “Broadband Transition of Substrate-Integrated Waveguide-to-Air-Filled Rectangular Waveguide,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 10, pp. 1531-1309, 2018.

[6] J. Dong, Z. Yang, H. Peng, and T. Yang. “Full Ka-band right-angle transition from substrate integrated waveguide to air-filled rectangular waveguide,” Electronics Letters, vol. 51, pp. 1796-1798, 2015.

[7] J. M. Pérez-Escudero, A. E. Torres-García, R. Gonzalo, and I. Ederra, “A implified Design Inline Microstrip-to-Waveguide Transition,” Electronics, vol. 7, pp. 215-226, 2018.

[8] J. Dong, Y. Liu, H. Lin, and T. Yang, “Low Loss and Broadband Transition between Substrate Integrated Waveguide and Rectangular Waveguide,” International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 26, no. 1, pp. 54-61, 2016.

[8] D. Dousset, K. Wu, and S. Claude, “Millimetre-wave broadband transition of substrate-integrated waveguide to rectangular waveguide,” Electron Letters, vol. 46, pp. 1610-1611, 2010.

[9] L. Li, X. Chen, R. Khazaka, and K. Wu, “A transition from substrate integrated waveguide (SIW) to rectangular waveguide,” IEEE Asia Pacific Microwave Conference, vol. 9, pp. 2605-2608, 2009.

[10] R. Glogowski, J. F. Zurcher, C. Peixeiro, and J. R. Mosig “Broadband Ka-band rectangular waveguide to substrate integrated waveguide transition,” Electron Lettes, vol. 49, no. 9, pp. 602-604, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5436

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved