NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017 | Khanh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Trần Viết Khanh Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Ninh Văn Quý, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Thành phố Sông Công là trung tâm công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là nơi có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua do tác động của quá trình phát triển đô thị, giá đất ở của thành phố đã có những biến động đáng kể. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đây có ý nghĩa quan trọng cho việc định giá đất và quản lý đất đai tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá thị trường chênh lệch lớn so với giá Nhà nước quy định nhiều lần. Sự chênh lệch này do nhiều yếu tố tác động. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, các tác giả đã xác định được 3 nhóm nhân tố tác động (nhóm yếu tố chung, nhóm yếu tố thông tin sử dụng đất, nhóm yếu tố pháp lý) tác động làm cho giá đất biến động. Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp đa chiều nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và định giá đất trên địa bàn thành phố Sông Công.


Từ khóa


Yếu tố ảnh hưởng, đất ở đô thị, thành phố Sông công

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved