NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/02/22                Ngày hoàn thiện: 27/04/22                Ngày đăng: 27/04/22

Các tác giả

1. Thái Hữu Linh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thanh An, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bối cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19, giáo dục trực tuyến được xem là một giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Giáo dục trực tuyến là phương thức giáo dục hiện đại, quan trọng, đem lại nhiều giá trị. Cùng với phương pháp đào tạo truyền thống, đào tạo trực tuyến được áp dụng tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích để làm rõ hoạt động dạy học trực tuyến trong nhà trường, sử dụng phương pháp tổng hợp, khái quát để đưa ra một số những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Đó là tăng cường các hoạt động tập huấn, chuyển giao kiến thức, phương pháp trong dạy học trực tuyến cho giảng viên và sinh viên. Chú trọng nâng cấp hạ tầng thông tin phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin của sinh viên, khả năng khai thác tài liệu trên mạng Internet... Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong giáo dục.


Từ khóa


Dạy học trực tuyến; Chất lượng dạy học; Giảng viên; Giải pháp; Nâng cao chất lượng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. T. Phan, “Industry 4.0 and the development trend of online education,” Journal of Education, vol. 421, no. 2, pp. 43-46, 2018.

[2] V. B. Trinh, “Some issues about online training (E-learning),” Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education, vol. 40, pp. 86-90, 2012.

[3] T. D. Tran and T. N. Nguyen, “E-learning models to support teaching and learning,” Journal of Science, Can Tho University, thematic issue of Information Technology, pp. 103-111, 2017.

[4] T. H. Dang, “Capacity and education according to the capacity approach,” Journal of Education Management, vol. 43, no. 1, pp. 18-26, 2012.

[5] V. T. Le, “Some solutions to improve the effectiveness of online training in Higher Education in the context of the industrial revolution 4.0,” Journal of Education, vol. special, no. 2, pp. 33-36, 2020.

[6] B. P. Le, “Improving the quality of teaching advanced math for students of Hanoi University of Industry through a combination of classroom and online teaching,” Journal of Education, vol. special, no. 2, pp. 197-201, 2019.

[7] N. C. To, “Combined teaching - an indispensable form of teaching organization of a modern education,” Journal of Education, vol. 238, pp. 27-31, 2012.

[8] M. T. Nguyen, T. M. Kieu, and T. M. H. Nguyen, “Factors affecting the effectiveness of online teaching at universities in Hanoi,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no.18, pp. 252-261, 2021.

[9] Thai Nguyen University of Education, “Dispatch to deploy online teaching of some classes by working and studying,” August 7, 2020. [Online]. Available: https://tnue.edu.vn. [Accessed February 10, 2022].

[10] M. D. Ta and A. D. Do, “Quality of online teaching during the Covid-19 pandemic at some high schools in Vietnam,” Journal of Industry and Trade, vol. 17, pp. 269-274, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5545

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved