ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ THỰC VẬT CÓ TINH DẦU Ở XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN | Phượng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ THỰC VẬT CÓ TINH DẦU Ở XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Đinh Thị Phượng Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Diễm Hằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về nguồn tài nguyên thực vật làm thuốc và thực vật có tinh dầu ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hệ thực vật có giá trị làm thuốc và chứa tinh dầu đã thống kê được 287 loài, 223 chi, 101 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc cao có mạch: Thông đất (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta), Thông (Pinophyta), Mộc lan (Magnoliophyta). Trong đó, thực vật có giá trị làm thuốc có 282 loài (chiếm 98,26%), 221 chi, 100 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc cao có mạch, 45 loài thực vật có chứa tinh dầu, phân bố trong 30 chi, 18 họ của ngành Mộc lan (Magnoliophyta). Các loài thực vật làm thuốc và có tinh dầu đều có 4 nhóm dạng sống cơ bản (Thân gỗ, thân thảo, thân bụi và thân leo), trong đó dạng sống thân thảo chiếm ưu thế. Ở khu vực nghiên cứu cũng đã xác định được 16 loài thực vật quý hiếm thuộc diện cần bảo tồn.


Từ khóa


Thực vật làm thuốc, thực vật chứa tinh dầu, đa dạng thực vật, thực vật quý hiếm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved