CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên,
2. Hoàng Thái Sơn, Đại học Thái Nguyên
3. Lại Thùy Linh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết tập trung đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong phát triển cây trồng vật nuôi. Nhóm tác giả nhận thấy việc áp dụng công nghệ 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp như: tiết kiệm lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng lợi nhuận… Đồng thời có không ít thách thức đặt ra liên quan đến nguồn vốn, lao động… khi DN phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh. Tuy nhiên đây là xu thế trong tương lai nên các doanh nghiệp cần có hướng đi cụ thể, phù hợp và kết hợp với những chính sách hỗ trợ từ phía chính quyền để nâng cao chất lượng, giá trị hàng nông sản.


Từ khóa


Doanh nghiệp (DN), doanh nghiệp nông nghiệp (NN), khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp, nông nghiệp 4.0

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved