HÁT SẤNG CỌ CỦA NGƯỜI SÁN CHAY Ở PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN VỚI VẤN ĐỀ DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6 | Thu | TNU Journal of Science and Technology

HÁT SẤNG CỌ CỦA NGƯỜI SÁN CHAY Ở PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN VỚI VẤN ĐỀ DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/04/22                Ngày hoàn thiện: 30/04/22                Ngày đăng: 30/04/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Minh Thu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Tuệ Đan, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Đàm Quỳnh Trang, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Lục Thị Diệp Anh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia hát Sấng cọ đã được đưa vào Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 6, tuy vậy định hướng giảng dạy còn khái quát vì thế các nhà trường và giáo viên giảng dạy cần có sự chuẩn bị về kiến thức, ý tưởng thiết kế hình thức và hoạt động dạy học. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp và điều tra bằng phiếu hỏi nhằm chỉ ra giá trị đặc trưng của hát Sấng cọ, định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương, nguyện vọng, nhu cầu và thực trạng hiểu biết về hát Sấng cọ của giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh lớp 6 ở địa bàn Phú Lương và một số khu vực lân cận. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn giáo viên và học sinh đều “thiếu vốn” để dạy học. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất một số định hướng nhằm giúp cho việc triển khai giảng dạy hát Sấng cọ trong tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 6 được hiệu quả.

Từ khóa


Hát Sấng cọ; Dân tộc Sán Chay; Giảng dạy; Chương trình giáo dục địa phương; Tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. P. T. Pham and T. N. A. Ngo, “Sinh Ca - a guide to a happy couple,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 84, no. 8, pp. 3-7, 2011.

[2] T. P. T. Pham, “The worldview of the San Chi through Sinh ca,” Journal of Cultural Heritage, vol. 58, no. 1, pp. 79-81, 2017.

[3] Ministry of Education and Training, General General Education Program of Literature 2018, 2018.

[4] Thai Nguyen Department of Education and Training, Thai Nguyen Province Local Education Materials Grade 6. Education Publishing House, 2021.

[5] T. M. Q. Nguyen, "Vi Luu Tam singing in Tuc Tranh, Phu Luong, Thai Nguyen," Master thesis, Thai Nguyen University, 2013.

[6] Many authors, A guide to cultural heritage education in schools towards the sustainable development goals. National Culture Publishing House, p. 24, 2020.

[7] T. M. Le and T. B. T. Do, “The issues of teaching local literature in high schools,” Educational Sciences, vol. 63, no. 5, pp. 83-92, 2018.

[8] T. H. Cao, “Access to minority literary works - an educational option for ethnic cultural identity for students majoring in philology at the College of Education - Thai Nguyen University,” Journal of Education, Special number, no. 9, pp. 94-96, 2011.

[9] T. B. Nguyen, T. M. T. Nguyen, and N. V. Duong, “Organing the multi-intellectual classes through experiences in the fieldwork and folklore collection,” Proceeding of the 3rd international conference on teacher education renovation: teacher competencies for education 4.0, Thai Nguyen University Publishing House, pp. 236-247, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5864

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved