SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 12 KHÔNG CHUYÊN ANH TẠI TRƯỜNG PTTH CHUYÊN THÁI NGUYÊN | Xuan | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 12 KHÔNG CHUYÊN ANH TẠI TRƯỜNG PTTH CHUYÊN THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyen Thanh Xuan Email to author, Trường PTTH Chuyên Thái Nguyên
2. Bui Thi Huong Giang, Ban Hợp tác Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kỹ năng nói đóng một vai trò cơ bản trong giao tiếp bởi vì không có nó, giao tiếp không thể diễn ra trực tiếp giữa người với người. Nhằm tăng cường động lực cho học sinh trong các hoạt động nói tiếng Anh tại trường PTTH Chyên Thái Nguyên, với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân khiến cho động lực của học sinh thấp cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng các hoạt động khoảng trống thông tin nhằm thúc đẩy học sinh nói tiếng Anh tại trường PTTH Chuyên Thái Nguyên. Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này, một nghiên cứu hành động được thực hiện qua nhiều bước sử dụng kết hợp bốn công cụ thu thập dữ liệu (bảng hỏi, quan sát và dự án mini). Kết quả cho thấy động lực của học sinh tăng lên đáng kể khi can thiệp được thực hiện. Nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc thực hiện các hoạt động của khoảng trống thông tin trong việc cải thiện kỹ năng nói cho học sinh tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên nói riêng và các trường PTTH khác nói chung.


Từ khóa


khoảng trống thông tin, động lực, các hoạt động nói tiếng Anh, học sinh không chuyên Anh, trường PTTH Chuyên Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved