BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM (MODIS) XÁC ĐỊNH ĐỘ NHIỄM MẶN CHO 4 TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ | Mai | TNU Journal of Science and Technology

BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM (MODIS) XÁC ĐỊNH ĐỘ NHIỄM MẶN CHO 4 TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Ngô Trà Mai Email to author, Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Kiều Quốc Lập, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm sử dụng ảnh vệ tinh MODIS để xây dựng bản đồ độ mặn của 4 tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng. Ưu điểm của phương pháp này là có độ phân giải thời gian cao, trên khu vực nghiên cứu rộng (2.330 km2). Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là độ chính xác chưa cao khi phân biệt giữa vùng đất bị thoái hóa nhẹ và trung bình. Nghiên cứu đối chứng sử dụng phương pháp đo trực tiếp bằng máy đo pH và bán thực nghiệm bằng phổ kế siêu cao tần tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để so sánh với kết quả giải đoán từ ảnh MODIS. Kết quả đối chứng 02 phương pháp đo đạc truyền thống ngoài thực địa cho thấy có sự tương đồng trong kết quả thu được (đất không nhiễm mặn). Tuy nhiên khi kết hợp với dữ liệu viễn thám chỉ cho thấy sự tương thích về mặt định tính (đất càng gần biển thì độ nhiễm mặn càng cao, độ mặn phía Tây Nam có xu hướng cao hơn phía Đông Bắc) nhưng chưa có sự tương thích về mặt định lượng. Để xác định sự tương quan này cần có nhiều dữ liệu thực địa và các nghiên cứu chuyên sâu khác về cả không gian và thời gian.


Từ khóa


Viễn thám, ảnh MODIS, ảnh vệ tinh, nhiễm mặn, đồng bằng ven biển

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved