NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CẶN CHIẾT ETYL AXETAT CỦA CÂY NÀNG NÀNG (CALLICARPA CANDICANS (BURM.F) HOCHR.) Ở VIỆT NAM | Lê | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CẶN CHIẾT ETYL AXETAT CỦA CÂY NÀNG NÀNG (CALLICARPA CANDICANS (BURM.F) HOCHR.) Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Vũ Thị Thu Lê Email to author, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Tiến Lâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Cầm Thị Ính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Đoàn Lan Phương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Phạm Quốc Long, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Trần Đặng Thạch, Trường Đại học Công nghiệp Vinh
7. Tạ Thị Thu Thủy, Viện Đại học Mở Hà Nội
8. Phạm Thị Hồng Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Cây Nàng nàng (Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr) được sử dụng trong dân gian làm thuốc bổ cho phụ nữ mới sinh,  giúp mạnh gân cốt, làm thuốc điều trị một số bệnh về gan, đau bụng, chữa mụn nhọt, lở loét. Kết quả nghiên cứu dịch chiết Etyl axetat, từ cây Callicarpa candicans (Burm. f) Hochr. cho biết đã phân lập được axit ursolic(1), Genkwanin(2), luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside(3) Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng phương pháp phổ FT-IR, FT-ICR/MS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều cũng như kết hợp so sánh với các dữ liệu phổ đã được công bố trước đây.


Từ khóa


Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr, ursolic acid, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved