TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VI ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG BỘ KÍCH HOẠT ĐIỆN NHIỆT DẠNG CHỮ V | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VI ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG BỘ KÍCH HOẠT ĐIỆN NHIỆT DẠNG CHỮ V

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Dũng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Đoàn Kim Tuấn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày tính toán và thiết kế mẫu vi động cơ tuyến tính sử dụng bộ kích hoạt điện nhiệt dạng chữ V. Nhóm tác giả tiến hành khảo sát tính toán chuyển vị và lực tác động đối với các bộ kích hoạt có số dầm n=3, 6 và 10 với dải điện áp V = 5 ÷ 30V, chuyển vị của rotor động cơ đạt từ 12 đến 18 µm, lực nhiệt có thể đạt tới 10 millinewton (mN). Theo tính toán lý thuyết khi tăng số lượng dầm của bộ kích hoạt thì lực tác động tăng lên nhưng chuyển vị thì không đổi. Với các khảo sát đo đạc sơ bộ ban đầu, vi động cơ có thể hoạt động tốt với dải điện áp từ 15 đến 30 V trong dải tần số từ 1 đến 30 Hz. Ưu điểm của các mẫu vi động cơ này là có kết cấu đơn giản, nhỏ gọn, quy trình chế tạo đơn giản, tính chính xác cao, tỷ trọng công suất lớn.


Từ khóa


công nghệ vi cơ điện tử (MESM); Công nghệ vi cơ khối; Vi động cơ; bộ kích hoạt điện nhiệt

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved