ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BACKSEPPING VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ CHẠY THẲNG (TUYẾN TÍNH) XOAY CHIỀU BA PHA KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU | Tuyển | TNU Journal of Science and Technology

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BACKSEPPING VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ CHẠY THẲNG (TUYẾN TÍNH) XOAY CHIỀU BA PHA KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Cao Xuân Tuyển Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Hương, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo  này, tác giả đề cập đến hệ thống điều khiển vị trí sử dụng ĐCCTKTVC . Ưu điểm chính của giải pháp công nghệ động cơ tuyến tính là bỏ qua được hệ thống cơ khí chuyển từ chuyển động quay sang chuyển động thẳng, do đó nâng cao được độ chính xác của hệ thống, nhất là trong các hệ thống truyền động vị trí.Tuy nhiên do tính chất phi tuyến của ĐCCTKTVC đã làm giảm độ chính xác của hệ thống điều khiển, để khắc phục nhược điểm này, bài báo đề cập đến việc thiết kế bộ điều khiển dòng điện theo phương pháp điều khiển phi tuyến Backstepping và thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho bộ điều khiển vị trí. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra rằng, với việc áp dụng hai bộ điều khiển phi tuyến nêu trên, đã đạt được độ chính xác cao trong điều khiển vận tốc và vị trí (sai lệch vị trí là 0.56%, sai lệch vận tốc là 0.55%).


Từ khóa


Hệ truyền động vị trí; Động cơ chạy thẳng (tuyến tính) xoay chiều ba pha kích thích nam châm vĩnh cửu; Phương pháp điều khiển Backstepping; Tính phi tuyến của động cơ; Bộ điều khiển PID mờ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved