NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG EIQ (ENVIRONMANTAL IMPACT QUOTIENT) TRONG ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CHÈ TẠI XÃ PHÚC XUÂN VÀ PHÚC TRÌU, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Linh | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved