ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ KHOẢNG CÁCH TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY NGHỆ TEN ĐỒNG (CURCUMA AERUGINOSA ROXB.) TẠI THANH TRÌ – HÀ NỘI | Núi | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved