KẾT QUẢ SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP LẶP DẠNG NEWTON-KANTOROVICH VÀ ĐIỂM GẦN KỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VỚI ÁNH XẠ ĐƠN ĐIỆU | Nguyễn | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP LẶP DẠNG NEWTON-KANTOROVICH VÀ ĐIỂM GẦN KỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VỚI ÁNH XẠ ĐƠN ĐIỆU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

Nguyễn Dương Nguyễn Email to author, Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ số để minh họa cho việc xấp xỉ hữu hạn chiều của phương pháp hiệu chỉnh lặp Newton-Kantorovich. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra ví dụ số minh họa cho các cải biên của phương pháp điểm gần kề đã được chúng tôi đề xuất để tìm không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại trong không gian Hibert.

Từ khóa


Không gian Banach; ánh xạ đơn điệu, phương pháp hiệu chính lặp Newton-Kantorovich; không gian Hibert; ánh xạ đơn điệu cực đại; phương pháp điểm gần kề

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved