NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Vũ Đình Bắc Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Lý Mai Hương, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ quốc tế, và nó đóng một vai trò quan trọng trong thời kì hội nhập và phát triển toàn cầu. Khi học bất kì ngôn ngữ nào thì người học luôn phải học 4 kĩ năng gồm nghe, nói, đọc và viết. Thực tế, nhiều người học Tiếng Anh hơn 5 năm nhưng vẫn không thê nói lưu loát vì rất nhiều lí do khác nhau, nhất là các bạn sinh viên dân tộc thiểu số không chuyên ngữ năm nhất nói riêng và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung. Nghiên cứu này nhằm khảo sát thực trạng nói Tiếng Anh, thực trạng sử dụng các hoạt động hợp tác và hiệu quả có việc sử dụng các hoạt động này để nâng cao khả năng nói cho sinh viên dân tộc thiểu số không chuyên ngữ năm nhất. Bảng hỏi, bài kiểm tra nói và quan sát lớp được chọn để thu thập dữ liệu. Đối tượng là 20 bạn sinh viên dân tộc thiểu số năm nhất đến từ các khoa khác nhau. Họ được chia thành 2 nhóm: 1 nhóm tham gia thực nghiệm và 1 nhóm không. Kết quả của nghiên cứu sẽ phần nào có ích không chi cho các em sinh viên mà còn có ý nghĩa trong quá trình giảng dạy của các thầy cô.

Từ khóa


kĩ năng nói, các hoạt động hợp tác, dân tộc thiểu số, năm nhất không chuyên ngữ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Richards, Jack C. and Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching. Second edition CUP, 2001.

[2]. Phinney, J. S. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. APA PsycNET, 499-514, 1990.

[3]. Bygate, M. Speaking. Oxford: Oxford University Press, 1987.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.665

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved