SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Vũ Đình Bắc Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đại học Thái Nguyên
3. Lại Thu Uyên, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong xã hội toàn cầu hiện nay, học tiếng Anh là rất quan trọng và cần thiết cả trong cuộc sống và ở trường. Bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất được nói trên thế giới, nó cũng là một phương tiện giao tiếp quan trọng, giúp chúng ta hiểu kiến thức và văn hóa của cộng đồng quốc tế. Tiếng Anh được dạy như một môn học bắt buộc tại hầu hết các trường học ở Việt Nam. Mục tiêu của việc dạy tiếng Anh là giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin, kiến thức và sự kiện thông qua việc sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, một số người Việt Nam gặp một số khó khăn khi sử dụng tiếng Anh và họ không thể sử dụng các kỹ năng tiếng Anh đúng cách. Đặc biệt, nhiều học sinh trung học phổ thông tạiViệt Nam thường cảm thấy không hài lòng với kỹ năng viết của mình vì họ thiếu phương pháp phù hợp. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là tìm ra kết quả của việc sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết. Những người tham gia nghiên cứu này là học sinh lớp 11 tại trường trung học phổ thông Thái Nguyên. Thông qua việc áp dụng phương pháp phân tích bài viết của học sinh, nghiên cứu đã phát hiện ra thực trạng sử dụng bản đồ tư duy trong học viết, hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao kỹ năng viết của học sinh tại trường trung học phổ thông Thái Nguyên. Hai công cụ khác nhau đã được sử dụng trong nghiên cứu là bảng câu hỏi, phân tích bài viết với mục đích đạt được dữ liệu đáng tin cậy và hợp lệ hơn cho nghiên cứu. Những phát hiện của nghiên cứu hi vọng sẽ hữu ích cho trường trung học phổ thông Thái Nguyên nói riêng cũng như tất cả các trường trung học phổ thông ở tỉnh Thái Nguyên nói chung.


Từ khóa


sơ đồ tư duy, bài viết, kỹ năng viết, học sinh tại trường trung học phổ thông Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Nunan, D. Practical English Language Teaching. Singapore: Mc Graw- Hill Company, 2003.

[2]. Berninger V. W., Abbott R. D., Abbott S. P., Graham S., Richards T. “Writing and reading: Connections between language by hand and language by eye. Journal of Learning Disabilities”. Special Issue: The Language of Written Language. 35(1):39–56. [PubMed] [Google Scholar], 2002.

[3]. Harmer, J. How to Teach Writing. England: Pearson Education Limited, 2004.

[4]. Buzan, T. and Buzan, B., The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain’s Untapped Potential, Plume, New York, NY, 1996.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.670

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved