THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG NĂM 2015 | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG NĂM 2015

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/18

Các tác giả

1. Hà Xuân Sơn Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thu Hiền, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Tuy, Trạm Y tế xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang năm 2015. Đối tượng: Chủ hộ gia đình ở các xã thuộc huyện Yên Dũng; hồ sơ báo cáo lưu trữ tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ hộ có nguồn nước sạch rất cao (97,2%); có nhà tiêu hợp vệ sinh cao (92,0%); có nhà tắm hợp vệ sinh rất cao (96,3%). Tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế rất cao (99,4%); khám thai 3 lần trở lên cao (92,8%); trẻ có cân nặng sơ sinh ≥ 2500 gam cao (90,4%); trẻ được tiêm chủng và có sẹo lao rất cao (100%). Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai cao (90,9%); số con trung bình là 1,98±0,59. Tỷ lệ hộ có chuồng gia súc xa nhà thấp (76,2%); tỷ lệ trẻ ăn sam < 6 tháng cao (63,5%); tỷ lệ trẻ cai sữa < 18 tháng khá cao (22,4%).


Từ khóa


thực trạng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, Yên Dũng, Bắc Giang, năm 2015

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved