HÁT PẢ DUNG TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI DAO Ở PHÚC CHU, ĐỊNH HOÁ, THÁI NGUYÊN | Vân | TNU Journal of Science and Technology

HÁT PẢ DUNG TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI DAO Ở PHÚC CHU, ĐỊNH HOÁ, THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/12/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

1. Dương Nguyệt Vân, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Lăng Hồng Cẩm Email to author, Trường THCS Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

Tóm tắt


Được coi là một trong những báu vật văn hóa, hát Pả dung là làn điệu dân ca đặc sắc gắn với đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Dao ở xã Phúc Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều loại hình văn hóa đan xen, khiến đại đa số người trẻ không mấy mặn mà với những hình thức sinh hoạt văn hóa cổ truyền, nhưng những người dân nơi đây vẫn luôn cố gắng bảo tồn, lưu truyền hát Pả dung bởi nó là văn hoá, là tín ngưỡng của đồng bào Dao. Nghiên cứu này nhằm khái quát nội dung ý nghĩa và nghệ thuật diễn xướng của các lời hát Pả dung, qua đó truyền bá được những giá trị sáng tạo và lưu truyền những nét đẹp mang đậm đà bản sắc dân tộc Dao. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điền dã, sưu tầm ghi chép, phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, thu thập những bài hát Pả dung từ những nghệ nhân, những cụ cao niên ở thôn làng Gày, xã Phúc Chu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lời hát Pả dung phản ánh rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của họ. Với 34 bài hát sưu tầm được, chúng tôi đã dịch nghĩa các bài hát Pả dung này từ tiếng Dao sang tiếng phổ thông để người dân, nhất là giới trẻ có thể tiếp cận làn điệu này một cách dễ dàng. Vì vậy, bài viết mong muốn góp một phần nhỏ vào việc lưu giữ, giới thiệu tới người dân một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo trong đời sống của người dân vùng “thủ đô gió ngàn” – Thái Nguyên.


Từ khóa


Hát Pả dung; Người Dao; Xã Phúc Chu; Huyện Định Hóa; Tỉnh Thái Nguyên; Tâm linh; Văn hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. H. Nguyen, The unique cultural values of ethnic minorities. Hong Duc Publishing House, 2020.

[2] Q. C. Nong, "Expanding the folk poetry of ethnic minorities," Journal of Literary Research, no. 1, pp. 81-87, 1967.

[3] D. Chien, "Preserving and promoting traditional culture of ethnic minorities in association with tourism development," Journal of Culture and Art, no. 450, pp. 62-64, 2011.

[4] Q. H. Tran, "The role of the community in protecting and promoting the traditional cultural values of the San Diu people in Van Don island district, Quang Ninh province," Journal of Ethnic Studies, no. 2, pp. 117-124, 2020.

[5] T. L. Trinh, Geography of Thai Nguyen province. Thai Nguyen Publishing House, 2008.

[6] C. H. Nguyen, H. T. Hoang, and V. B. Luong, The historical origin of the ethnic groups in the northern border region of Vietnam. National Culture Publishing House, Hanoi, 2000.

[7] V. T. Hoang, Folk songs of ethnic minorities in Vietnam. Ethnic Culture Publishing House, Hanoi, 1997.

[8] Thai Nguyen Newspaper, “Preserving the soul of Dao ethnic group’s culture,” Thai Nguyen Newspaper, October 6, 2022. [Online]. Available: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202210/giu-hon-van-hoa-dan-toc-dao. [Accessed November 15, 2022].

[9] Thai Nguyen Newspaper, “Coming back to Phuc Chu to listen to Pả dung melody,” Thai Nguyen Newspaper, February 09, 2021. [Online]. Available: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202102/ve-phuc-chu-nghe-dieu-pa-dung. [Accessed November 15, 2022].

[10] T. H. Dinh, “Maturity Ritual of the Dao ethnic people in Son Dong district, Bac Giang province,” Graduate thesis, Hanoi University of Culture, 2014.

[11] Vietnam Folk Arts Association, Folk songs of the Pu Peo, San Diu, Dao, Cao Lan, Lo Lo ethnic groups. Ethnic Culture Publishing House, Hanoi, 2012.

[12] H. L. Trieu and T. V. Le, Dao folk songs – Lo Lo folk songs. Writers' Association Publishing House, Hanoi, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7065

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved