Ý ĐỊNH QUAY LẠI QUÁN CÀ-PHÊ PHONG CÁCH BAO CẤP CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Y | Phượng | TNU Journal of Science and Technology

Ý ĐỊNH QUAY LẠI QUÁN CÀ-PHÊ PHONG CÁCH BAO CẤP CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Y

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/12/22                Ngày hoàn thiện: 24/02/23                Ngày đăng: 24/02/23

Các tác giả

1. Mai Thị Phượng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung vào mô hình cà-phê phong cách bao cấp tại thành phố Đà Nẵng, là một trong những mô hình mới xuất hiện trong những năm gần đây. Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc được áp dụng để tìm hiểu đặc điểm sử dụng dịch vụ và khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại quán cà-phê phong cách bao cấp của thế hệ Y. Người tham gia phỏng vấn từ 27 tuổi đến 42 tuổi và đã từng đến quán cà-phê phong cách bao cấp. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ tần suất, người đi cùng, động cơ và đồ uống thường chọn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bên cạnh những nhân tố thuộc quán cà-phê (không gian, nhân viên, đồ uống, vị trí) thì những nhân tố thuộc cá nhân (thói quen, sở thích, tâm lý ngại thay đổi) cũng ảnh hưởng đến ý định quay lại quán cà-phê phong cách bao cấp của thế hệ Y. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý bốn giải pháp cho các quán cà-phê: (1) xây dựng không gian quán phù hợp; (2) phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; (3) quản lý chặt chẽ chất lượng đồ uống; (4) tạo ra sự gắn kết của khách hàng.


Từ khóa


Ý định quay lại; Quán cà-phê; Thời bao cấp; Thế hệ Y; Đà Nẵng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. Diep, “Subsidy period - How much nostalgia is enough?,” 2019. [Online]. Available: https://tuoitre.vn/ thoi-bao-cap-thuong-nho-bao-nhieu-thi-du-20190408225031529.htm. [Accessed December 6th, 2022].

[2] K. Yen, "Coffee Kingdom - Da Nang,” 2018. [Online]. Available: https://cadn.com.vn/vuong-quoc-ca-phe-da-nang-post190935.html. [Accessed December 6th, 2022].

[3] R. Zemke, C. Raines, and B. Filipczak, Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace. New York: American Management Association, 2000.

[4] N. A. A. Jalil, A. Fikry, and A. Zainuddin, “E-Atmospheric Effects on Youth Intention to Revisit a Café,” Procedia Economics and Finance, vol. 37, pp. 497-503, 2016.

[5] J. E. B. Cibro and H. Hudrasyah, “Factors that influence customer’s intentions to revisit café: Case study of Siêt Café in Bandung,” Journal of Business and Management, vol. 6, no. 2, pp. 284-300, 2017.

[6] C. H. Pangaribuan, A. Sofia, and M. F. Sitinjak, “Factors of coffee shop revisit intention and word of mouth mediated by customer sastifaction,” Journal of Management and Business, vol. 19, no. 1, pp. 1-14, 2020.

[7] S. H. Kim, S. R. Yoo, and H. M. Jeon, “The role of experiential value, novelty, and satisfaction in robot barista cofee shop in South Korea: COVID‑19 crisis and beyond,” Service Business, vol. 16, pp. 771–790, 2022.

[8] H. J. Lee, “A Study on the Effect of Customer Habits on Revisit Intention Focusing on Franchise Coffee Shops,” Information, vol. 13, no. 2, pp. 86-101, 2022.

[9] P. H. P. Nguyen and Q. D. Truong, “Factors affecting domestic tourists’ return intention: The case of tourist destinations in An Giang Province,” Journal Finance – Marketing, vol. 66, no. 6, pp. 64-74, 2021.

[10] T. T. Huynh and V. T. Tran, “Factors affecting women’s intention of repeatedly buying melasma treatment products in Ho Chi Minh City,” HCMCOUJS – Economics and bussiness administration, vol. 16, no. 2, pp. 17-29, 2021.

[11] L. T. T. Ho and T. K. L. Pham, “Factors deciding domestic tourists’ satisfaction and willingness to return in Soc Trang province,” Can Tho University Journal of Science, vol. 23b, pp. 162-173, 2012.

[12] H. C. Pham and T. K. L. Nguyen, “Factors affecting young people's decision to choose a Vietnamese branded coffee shop in Ho Chi Minh City,” Economy and Forecast Review, vol. 24, no. 778, pp. 82-86, 2021.

[13] M. H. Ha, “Factors Affecting the Selection of Coffee Store Chain by Consumer: a Case in Hochiminh City,” Journal of Trade Science, vol. 135, pp. 41-50, 2021.

[14] T. T. M. Nguyen, Principles and practice in economic management and business administration. Publishing House of the National Economics University, Ha Noi, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7083

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved