NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG THỰC ĐƠN VÀ BIỂN QUẢNG CÁO Ở THỊ TRẤN SAPA, LÀO CAI | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG THỰC ĐƠN VÀ BIỂN QUẢNG CÁO Ở THỊ TRẤN SAPA, LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Vũ Đình Bắc Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Nguyễn Thị Phương Dung, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Dương Thị Hoàng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
4. Đoàn Mỹ Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Trên thế giới hiện nay, Tiếng Anh được sử dụng như một phương tiện giao tiếp toàn cầu, và đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học, giáo dục, y học, kỹ thuật, kinh tế, .... Tiếng Anh vô cùng cần thiết đối với lĩnh vực kinh doanh du lịch ở nhiều người các quốc gia đặc biệt là ở Việt Nam. Với số lượng khách quốc tế ngày càng tăng, việc sử dụng ngoại ngữ đóng một vai trò quan trọng trong du lịch, đặc biệt là hỗ trợ du khách quốc tế khi đi du lịch. Trên thực tế, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Sapa; tuy nhiên, người dân địa phương đã mắc một số sai lầm trong việc sử dụng tiếng Anh trong các thực đơn và biển quảng cáo. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu hiện trạng sử dụng tiếng Anh trong thực đơn và biển quảng cáo ở Sapa để thiết sổ tay hướng dẫn sử dụng tiếng Anh để thiết kế thực đơn và biển quảng cáo cho các chủ cửa hàng trong lĩnh vực này. Thông qua điều tra thực địabằng phương pháp kiểm tra danh sách, nghiên cứu đã thu thập các lỗi mà các thực đơnvà biển quảng cáo có như ngữ pháp, ngữ nghĩa, các vấn đề lựa chọn từ vựng, … để phân tích và giải quyết chúng. Sản phẩm của nghiên cứu sẽ hữu ích cho các menu và biển quảng cáo ở Sapa.

Từ khóa


lỗi, thực đơn và biển quảng cáo, sách hướng dẫn thiết kế thực đơn và biển quảng cáo, các chủ cửa hàng ở Sapa, phương pháp kiểm tra danh sách

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Kincaid, C. S., Corsun, D. L., “Are consultants blowing smoke? Anempirical test of the impact of menu layout on item sales”. Int. J. Contemp.Hosp. Manag. 15, 226–231, 2003.

[2]. Antun, J. M., Gustafson, C. M., “Menu analysis: design, merchandisingand pricing strategies used by successful restaurants and private clubs”. J. Nutr. Recipe Menu Dev. 3, 81–101, 2005.

[3]. Iveson, K. “Branded cities: Outdoor advertising, urban governance, and the outdoor media landscape”. Antipode, 44(1), 151-174, 2011.

[4]. Williams, D., The Arbitron National In-Car Study, 2009 Edition. Arbitron Inc, 1- 18. Retrieved from http://www.arbitron.com/ downloads/InCarStudy2009.pdf, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.712

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved