TÍNH TOÁN DUNG SAI CHUỖI DẪN ĐỘNG CHỐT KHÓA KÉT SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ | Long | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH TOÁN DUNG SAI CHUỖI DẪN ĐỘNG CHỐT KHÓA KÉT SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Phạm Thành Long Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thu Thủy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong chế tạo máy việc đảm bảo độ chính xác của các cơ cấu cơ khí là một trong các nội dung cơ bản. Ở bước thiết kế, người kỹ sư cần định lượng được giá trị dung sai của các chi tiết máy dựa trên sơ đồ liên kết động học của chúng. Chuỗi kích thước là một trong những phương pháp phổ biến để làm việc này, tuy nhiên các chuỗi không gian với số lượng khâu lớn không dễ có được lời giải hợp lý. Bài báo này giới thiệu một phương pháp số giúp xác định dung sai các cơ cấu không gian nhanh chóng, chính xác và tôn trọng phản ứng động học tự nhiên của cơ cấu hơn phương pháp chuỗi kích thước truyền thống. Chúng tôi cũng minh họa giải thuật trên một cơ cấu cơ khí là hệ thống dẫn động chốt khóa két sắt. Kết quả thực nghiệm trên mô hình và mô phỏng cho thấy tính đúng đắn của giải thuật trong điều kiện lắp lẫn hoàn toàn chi tiết máy. Phương pháp này hoàn toàn có thể ứng dụng trên các cụm chi tiết máy dạng chuỗi động kín hoặc hở.


Từ khóa


dung sai; chuỗi động; lắp lẫn; độ chính xác; Jacobian

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved