NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ỔN ĐỊNH GIA CÔNG PHAY DỰA VÀO ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MŨI DAO | Quang | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ỔN ĐỊNH GIA CÔNG PHAY DỰA VÀO ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MŨI DAO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Trần Minh Quang Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Chun-Hui Chung, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan

Tóm tắt


Xây dựng biểu đồ ổn định gia công có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chiều sâu cắt cực đại và tốc độ cắt lớn nhất của máy mà không xảy ra hiện tượng tự rung. Vì vậy, nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận nhằm xác định biểu đồ ổn định gia công cho quá trình phay. Trước tiên, động lực học của mũi dao phay sẽ được xác định dựa vào các thí nghiệm va đập mà ở đó các lực va đập từ búa và các tín hiệu rung của đầu dao phay được ghi lại thông qua hệ thống MetalmaxTM. Phần mềm TXFTM sau đó được sử dụng nhằm xác định các thông số động lực học của mũi dao phay. Cuối cùng, thông qua một chương trình mô phỏng trên MatlabR, biểu đồ ổn định gia công đã được xây dựng sử dụng phương pháp chuỗi Fourier. Kết quả mô phỏng thu được phù hợp với các kết quả từ phần mềm TXFTM.


Từ khóa


Tự rung trong gia công, Biểu đồ ổn định gia công, Động lực học mũi dao phay, Động lực học quá trình cắt

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved