TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP DÙNG PIN SẠC DUNG LƯỢNG CAO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | Cường | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP DÙNG PIN SẠC DUNG LƯỢNG CAO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Cường Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Kiều Thị Khánh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Danh Hoằng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Đức Tường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Do đặc điểm quá trình công nghệ, trình độ tay nghề của công nhân, chế độ vận hành và một số yếu tố khác dẫn tới đồ thị phụ tải ngày của các khách hàng sử dụng điện ít bằng phẳng, điều này làm cho hiệu quả khai thác hệ thống điện giảm thấp.

Thời gian gần đây, với sự phát triển của công nghệ sản xuất các pin sạc dung lượng cao đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Dùng pin sạc để điều chỉnh biểu đồ phụ tải các hộ tiêu thụ điện mang lại nhiều lợi ích cho cả bên bán điện và khách hàng sử dụng điện. Bài viết này các tác giả sẽ nêu tổng quan vấn đề áp dụng pin sạc vào hệ thống điện.


Từ khóa


Tiết kiệm năng lượng; Pin dung lượng cao; Điều chỉnh biểu đồ phụ tải điện

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved