THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ TỪ THÔNG DỌC TRỤC KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU LÀM VIỆC VỚI TỐC ĐỘ TRÊN ĐỊNH MỨC | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ TỪ THÔNG DỌC TRỤC KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU LÀM VIỆC VỚI TỐC ĐỘ TRÊN ĐỊNH MỨC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Dương Quốc Tuấn Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Như Hiển, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Trần Xuân Minh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Động cơ đồng bộ từ thông dọc trục, kích từ nam châm vĩnh cửu (ĐC AFPM) khi sử dụng các ổ đỡ từ thay thế các vòng bi cơ khí ở hai đầu trục, có thể cho phép động cơ làm việc với tốc độ quay của trục lớn hơn tốc độ định mức rất nhiều. Trong thực tế có rất nhiều ứng dụng yêu cầu tốc độ rất cao, tuy nhiên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Một trong các biện pháp để tăng tốc độ động cơ lên trên tốc độ định mức là giảm từ thông cực của rotor (Yp). Bài báo này đề xuất một giải pháp nhằm tăng tốc độ của động cơ AFPM lên trên tốc độ định mức bằng cách bơm vào trục d một dòng điện isd ngược chiều với từ thông cựcYp trong khi vẫn đảm bảo tối ưu về mô men của động cơ. Kết quả mô phỏng chứng tỏ tính đúng đắn của giải pháp đã đề xuất.


Từ khóa


Động cơ đồng bộ từ thông dọc trục kích từ nam châm vĩnh cửu; AFPM; điều khiển tối ưu; trên tốc độ cơ bản; giảm từ thông

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved