ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC TRONG TRỒNG CHÈ TẠI XÓM HỒNG THÁI 2, XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC TRONG TRỒNG CHÈ TẠI XÓM HỒNG THÁI 2, XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/10/18

Các tác giả

1. Đặng Hoàng Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Đàm Hà Lương Thanh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Nhật Anh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
4. Ngô Văn Nam, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nhiều năm qua, sản xuất chè đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thu nhập của người dân tại vùng chè Tân Cương, Thái Nguyên. Người trồng chè nhằm tăng sản lượng chè, diệt trừ các loài sâu, bệnh phá hoại mùa màng, nên đang ngày càng sử sụng lượng lớn các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học độc hại bởi nhu cầu thị trường lớn, cùng với việc giá chè thành phẩm ngày càng cao. Tuy nhiên, chính những loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học này lại gây nên những ảnh hưởng rất xấu đến môi trường thiên nhiên, và cả sức khỏe con người. Bởi vậy, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đã được nghiên cứu sản xuất và đưa vào sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, nhằm bảo vệ mùa màng mà không gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân cương, Thành phố Thái nguyên.

Bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 62 hộ trồng chè trên địa bàn, kết quả chỉ ra cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiện trạng sử dụng thuốc trừ sâu sinh học trên địa bàn, đó là giới tính, độ tuổi, số thành viên trong gia đình và bình quân thu nhập. Kết quả cho thấy có tới 93,5% số hộ dân sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, số còn lại do không tham gia tập huấn sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, hoặc tham gia rất ít, chỉ một lần trong năm, bởi vậy nên họ chưa có ý thức về các ưu thế mà loại thuốc bảo vệ thực phẩm này mang đến cho mùa màng, cũng như cho môi trường tự nhiên.

Theo đó, 74% số nông dân sử dụng thuốc trừ sâu là nam giới, và độ tuổi phổ biến của các nông dân sử dụng thuốc trừ sâu là từ 30 tuổi đến 50 tuổi. Bên cạnh đó, hộ gia đình có từ 3 đến 5 thành viên chiếm tới 75,8% trên tổng số hộ sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Thu nhập bình quân của các hộ dân hàng tháng cũng góp phần ảnh hưởng tới hiện trạng sử dụng thuốc trừ sâu sinh học trên địa bàn.

Từ khóa


sản xuất chè, sản lượng chè, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu sinh học, cây chè

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved