TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TỐI ƯU CHO SÀN NÂNG SỬ DỤNG XI LANH THỦY LỰC | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TỐI ƯU CHO SÀN NÂNG SỬ DỤNG XI LANH THỦY LỰC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Bùi Thanh Hiền Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Anh Tuấn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề xuất phương pháp xác định thông số thiết kế tối ưu cho sàn nâng 1X sử dụng xi lanh thủy lực. Sử dụng phương pháp số và lựa chọn thay đổi mô hình tính toán, các thông số thiết kế và vị trí bố trí xi lanh được xác định đảm bảo kích thước của hệ thống tối ưu và lực tác dụng trên xi lanh nhỏ gọn. Kết quả thu được từ quá trình tính toán cho các đồ thị trực quan, dễ xử lý. Kết quả thu được cho thấy ưu điểm của việc sử dụng mô hình thay thế khi tính toán để từ đó có thể xây dựng mô hình sàn nâng tối ưu.


Từ khóa


thiết kế kích thước, sàn nâng thủy lực; phân tích động học; phân tích động lực học, tối ưu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved