VUA TỰ ĐỨC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1862 | Yến | TNU Journal of Science and Technology

VUA TỰ ĐỨC VỚI VẤN ĐỀ CÔNG GIÁO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1862

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

Đoàn Thị Yến Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Công giáo có mặt ở Việt Nam cho đến nay xấp xỉ là 500 năm. Khoảng thời gian gần nửa thiên niên kỷ đó, lịch sử Công giáo đã trải qua nhiều biến đổi, thăng trầm, nhất là ở thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của vua Tự Đức (1847 - 1883). Lên ngôi trong bối cảnh lịch sử đất nước phức tạp cùng với áp lực nội triều, Tự Đức lúng túng trong việc ứng xử với Công giáo. Cụ thể: Trước năm 1862 - năm triều đình Huế ký với thực dân Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất - Tự Đức có những chính sách đối xử gay gắt, không khoan nhượng với Công giáo; sau năm 1862, lại mềm mỏng và hoà hợp với tôn giáo này. Tuy nhiên, do không lường được âm mưu của kẻ thù nên dù có cố gắng như thế nào, Tự Đức cũng không thể cứu vãn được nguy cơ mất nước.


Từ khóa


Vua Tự Đức, chỉ dụ cấm đạo, triều đình Nguyễn, Công giáo, truyền giáo

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved