ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ TRUYỀN TẢI VIDEO THỜI GIAN THỰC TỪ HỆ THỐNG QUAN TRẮC HÌNH ẢNH TỪ XA | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRỄ TRUYỀN TẢI VIDEO THỜI GIAN THỰC TỪ HỆ THỐNG QUAN TRẮC HÌNH ẢNH TỪ XA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/23                Ngày hoàn thiện: 24/05/23                Ngày đăng: 24/05/23

Các tác giả

1. Nguyễn Toàn Thắng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Xuân Lâm Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Võ Chí Đông, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Đỗ Mạnh Dũng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
5. Đỗ Thị Phượng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ tiến tiến như IoT (Internet of Things) đã giải quyết phần lớn các nhu cầu thiết yếu của một xã hội số đang không ngừng thay đổi. Một trong số đó là các hệ thống quan trắc môi trường bằng hình ảnh từ xa. Bài báo này trình bày một hệ thống quan trắc như vậy bao gồm các thiết bị nhỏ gọn như Raspberry Pi. Hệ thống này được lắp ghép và lập trình để có thể truyền được hình ảnh hoặc video từ môi trường thông qua mạng Internet đến các thiết bị đầu cuối của người dùng. Để truyền được video từ trạm quan trắc đến thiết bị đầu cuối, các giao thức truyền tải video phổ biến lần lượt được thử nghiệm trong thực tế như HLS, DASH, RTMP và RTSP. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về độ trễ truyền tải video giữa các giao thức này thông qua các kịch bản thí nghiệm khác nhau. Cụ thể, nhóm giao thức dựa trên HTTP như HLS và DASH có độ trễ truyền tải cao hơn nhóm giao thức RTMP và RTSP và cao hơn hẳn độ trễ mã hóa video tại thiết bị IoT. Nguyên nhân chính đến từ sự khác nhau về kỹ thuật truyền video thời gian thực và công nghệ mã hóa video giữa các giao thức trên.

Từ khóa


Internet vạn vật; Raspberry Pi; Trạm quan trắc; Video streaming; Độ trễ video

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Boobalan, V. Jacintha, J. Nagarajan, K. Thangayogesh, and S. Tamilarasu, "An IOT Based Agriculture Monitoring System," IEEE International Conference On Communication And Signal Processing (ICCSP), April, 2018, pp. 0594-0598.

[2] T. Baranwal, and P. K. Pateriya, "Development of IoT Based Smart Security And Monitoring Devices for Agriculture," IEEE 6th International Conference-Cloud System and Big Data Engineering (Confluence), Jan. 2016, pp. 597-602.

[3] K. Abas, K. Obraczka, and L. Miller, "Solar-powered, Wireless Smart Camera Network: An Iot Solution For Outdoor Video Monitoring," The International Journal for the Computer and Telecommunications Industry, vol. 118, pp. 217-233, 2018.

[4] C. W. Zhao, J. Jegatheesan, and S. C. Loon. "Exploring IoT Application Using Raspberry Pi." International Journal of Computer Networks and Applications, vol. 2, no. 1, pp. 27-34, 2015.

[5] L. Nuñez and R. M. Toasa, "Performance Evaluation of RTMP, RTSP and HLS Protocols for IPTV in Mobile Networks," IEEE 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), June 2020, pp. 1-5.

[6] A. Kaur and S. Singh, "A Survey of Streaming Protocols for Video Transmission," Proceedings of the International Conference on Data Science, Machine Learning and Artificial Intelligence, Aug. 2021, pp. 186-191.

[7] S. R. Prathibha, A. Hongal, and M. P. Jyothi, "Iot Based Monitoring System in Smart Agriculture," IEEE International Conference On Recent Advances In Electronics And Communication Technology (ICRAECT), March 2017, pp. 81-84.

[8] N. Suma, S. R. Samson, S. Saranya, G. Shanmugapriya, and R. Subhashri, "IOT Based Smart Agriculture Monitoring System," International Journal on Recent and Innovation Trends in computing and communication, vol. 5, no. 2, pp. 177-181, 2017.

[9] J. Jansen, “VideoLat: An Extensible Tool for Multimedia Delay Measurements,” Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Multimedia, Orlando, FL, USA, Nov. 2014, pp. 683–686.

[10] O. Boyaci, A. Forte, S. A. Baset, and H. Schulzrinne, “vDelay: A tool to measure capture-to-display latency and frame rate,” Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Multimedia, San Diego, CA, USA, 14–16 December, 2009, pp. 194–200.

[11] A. Kryczka, A. Arefin, and K. Nahrstedt, “AvCloak: A tool for black box latency measurements in video conferencing applications,” Proceedings of the 2013 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), Anaheim, CA, USA, 9–11 December, 2013, pp. 271–278.

[12] B. Wang, X. Zhang, G. Wang, H. Zheng, and B. Y. Zhao, "Anatomy of a personalized livestreaming system," Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference, New York, NY, USA, November, 2016, pp. 485-498.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7770

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved