THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bính | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Bính Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Tố Quỳnh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học. Mọi hoạt động đào tạo đều bắt nguồn từ việc xác định mục tiêu và kết thúc bằng quá trình đánh giá. Dựa trên cơ sở lý luận thực tiễn cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Bóng chuyền cho sinh viên của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học vẫn chưa đạt hiệu quả cao; các yêu cầu về kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật động tác của sinh viên chưa được chuẩn hoá, phần lớn đánh giá vẫn còn mang tính chủ quan; nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào kỹ năng thực hành chứ chưa có phần lý thuyết, chưa đánh giá được thể lực của sinh viên. Kết quả nghiên cứu trên sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học Bóng chuyền cho sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo của nhà giáo, tính tích cực học tập và rèn luyện của sinh viên.


Từ khóa


Kiểm tra, đánh giá, thực trạng, Giáo dục thể chất, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved