ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | An | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/12/17

Các tác giả

1. Dương Thị Hồng An Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Phương Mai, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc học ngoại ngữ có sự hỗ trợ của máy tính đã chứng tỏ hiệu quả trong xu thế ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục và đào tạo nói chung và giảng dạy tiếng Anh nói riêng. Dự án “Xây dựng phần mềm học liệu hỗ trợ học tập, giảng dạy, ôn luyên và tự đánh giá môn tiếng Anh” tài trợ bởi Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và Đại học Thái Nguyên, được áp dụng thí điểm tại Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016. Đối tượng nghiên cứu là 400 sinh viên năm thứ nhất và 15 giảng viên tiếng Anh của Trường. Sau giai đoạn thí điểm, nhóm dự án nhận được các phản hồi tích cực từ phía giảng viên và sinh viên thông qua phiếu khảo sát. Kết quả học tập cao hơn ở nhóm 200 sinh viên có kết hợp sử dụng phần mềm so với nhóm 200 sinh viên không sử dụng phần mềm chứng tỏ hiệu quả của hệ thống. Điều này mở ra triển vọng tốt cho hệ thống học liệu này được triển khai trên phạm vi rộng hơn ở giai đoạn tiếp theo của dự án. 


Từ khóa


Học ngoại ngữ có hỗ trợ của máy tính; phần mềm học tập; đa phương tiện; đánh giá; hiệu quả.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved