MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN HẠ ÁP CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM MATLAB | Thịnh | TNU Journal of Science and Technology

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN HẠ ÁP CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM MATLAB

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/05/23                Ngày hoàn thiện: 28/07/23                Ngày đăng: 28/07/23

Các tác giả

1. Hà Thị Thịnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
2. Nguyễn Thị Kha, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Tóm tắt


Khi thiết kế hệ thống điện nhà máy công nghiệp, việc tính toán và lựa chọn thiết bị điện phù hợp sẽ quyết định sự hoạt động an toàn của hệ thống, để giải quyết bài toán này, người thiết kế thường sử dụng phần mềm xây dựng mô hình mô phỏng để tính toán, khảo sát hoạt động của hệ thống trước khi đi đến quyết định lựa chọn thiết bị và hệ thống. Bài viết đề cập tới việc khảo sát một hệ thống cung cấp điện hạ áp của phân xưởng sử dụng phần mềm Matlab với các nội dung trọng tâm: (1) Kiểm tra mạng điện theo điều kiện dòng điện lâu dài cho phép; (2) Tính toán tổn thất trong máy biến áp, và kết quả mô phỏng thu được cho phép kết luận về thiết bị và hệ thống đã lựa chọn. Việc khảo sát, kiểm tra hệ thống cung cấp điện hạ áp bằng phần mềm Matlab không những giải quyết được bài tính toán tối ưu trong hệ thống cung cấp điện mà còn là giải pháp tốt giúp sinh viên ngành hệ thống điện của cơ sở đào tạo tiếp cận thực tiễn thuận lợi.


Từ khóa


Matlab; Cung cấp điện hạ áp; Tính toán; Dây dẫn; Mô phỏng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K.T.Bui, C.V.Nguyen, and S. S. Kubrin, “Matlab application develops the interface to calculate and test the regional power network,” Journal of Quang Ninh University of Industry in VietNam, no. 45, pp. 68-74, 2018.

[2] D.Xue and Y.Q.Chen, System Simulation Techniques with Matlab and Simulink, John Wiley & Sons, Ltd, 2013, Chapter 2 – Chapter 5.

[3] X.D.Xue, K.W.E.Cheng, and N.C.Cheung, “Selection of Electric Motor Drives for Electric Vehicles. In Power Engineering Conference,” 2008 Australasian Universities Power Engineering Conference, Sydney, NSW, Australia, 2008, pp. 1-6.

[4] S.Shi, X.Shen, and Y.Gu, “Research on calculation of low voltage distribution network theoretical line loss based on matpower,” International Conference on Advanced Power System Automation and Protection, 2011, vol.3, pp. 1079-1085.

[5] G.Grigoras and M.Gavrilas, "An Improved Approach for Energy Losses Calculation in Low Voltage Distribution Networks based on the Smart Meter Data," 2018 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), Iasi, Romania, 2018, pp. 0749-0754, doi: 10.1109/ICEPE.2018.8559612.

[6] I.K.Kholiddinov, G.F.Musinova, M.E.Yulchiev, Z.Z.Tuychiev, and M.M.Kholiddinova, “Modeling of Calculation of Voltage Unbalance Factor Using Simulink (Matlab),” The American Journal of Applied Sciences, no.2, pp. 33–37, 2020.

[7] H.C.Nguyen, Power Supply System of Urban Industri.al Enterprises and High-rise Buildings, Science and Technics Publishing House in Vietnam, 2007, Chapter 9.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8028

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved