KẾT CẤU KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA LÀNG XÃ Ở HUYỆN THẠCH AN (TỈNH CAO BẰNG) Ở THẾ KỈ XIX | Uyên | TNU Journal of Science and Technology

KẾT CẤU KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA LÀNG XÃ Ở HUYỆN THẠCH AN (TỈNH CAO BẰNG) Ở THẾ KỈ XIX

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/06/23                Ngày hoàn thiện: 17/07/23                Ngày đăng: 17/07/23

Các tác giả

1. Đàm Thị Uyên, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Huế Email to author, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tóm tắt


Huyện Thạch An nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Cao Bằng, là cửa ngõ giao lưu, tiếp xúc giữa miền xuôi và miền ngược. Với phương pháp lịch sử và phương pháp logic, nghiên cứu này được thực hiện nhằm trình bày kết cấu kinh tế, xã hội và văn hóa của làng xã ở huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) thế kỉ XIX. Kết quả nghiên cứu cho thấy, triều đình nhà Nguyễn đã thực hiện những chính sách nhằm hạn chế quyền lực của các thổ tù địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, các chúa đất cũng chỉ thực hiện một phần các chủ trương đó tại huyện Thạch An. Quyền quản lý vùng đất này vẫn chủ yếu thuộc về các chúa đất địa phương. Về kinh tế, nông nghiệp giữ vị trí quan trọng trong đời sống của cư dân. Bên cạnh đó, hoạt động thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng được quan tâm phát triển. Thông qua các hoạt động này, các mối giao lưu kinh tế, xã hội được hình thành giúp tăng cường quan hệ giao thương mang tính quốc tế và đoàn kết khối cộng đồng giữa các dân tộc. Đây là cơ sở thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền.

Từ khóa


Kinh tế; Xã hội; Văn hóa; Thạch An (Cao Bằng); Thế kỉ XIX

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam nhat thong chi, vol. 4, Thuan Hoa Publishing House, 2006.

[2] H. Be, Cao Bang tap chi nhat tap, vol. 5, Cao Bang provincial library document, 1921.

[3] Thach An District Party Committee, History of Thach An District Party Committee (1930 - 2000), 2005.

[4] T. U. Dam, “Cao Bang - the first half of the 19th century,” Ethnic and Era Magazine, vol. 90, no. 5, pp. 5-8, 2006.

[5] T. U. Dam, Quang Hoa district (Cao Bang province) from its founding to the first half of the 19th century, National Political Publishing House, 2010, pp. 175-176.

[6] T. U. Dam and T. L. A. Ngo, “Religion and belief of the Dao people in Cao Bang, Vietnam,” Journal of Religious Studies, vol. 2, no. 128, pp. 108-115, 2014.

[7] T. U. Dam and T. L. A. Ngo, “A brief overview of Tay-Viet cultural interference in Quang Hoa, Cao Bang province,” Proceedings of the Conference Science and Cultural Identity Education for Students, Thai Nguyen University of Education, 2001.

[8] T. U. Dam, Nung ethnic culture in Cao Bang, Culture and Information Publishing House, 2010.

[9] T. U. Dam, “Management policy of Cao Bang region in the feudal period (from the 11th to the 19th century),” Ethnic Magazine, vol. 140, no. 2, pp. 3-7, 2006.

[10] T. H. Nguyen, “A little about Chau Thach Lam, Cao Bang province in the 19th century,” Historical Research Journal, vol. 4, no. 408, pp. 45-58, 2010.

[11] D. H. Do, “Vietnamese village – The object of research in the area of study,” Science Journal – Hanoi National University, vol. 26, pp. 15-23, 2010.

[12] D. D. Phan, “Issues about Vietnamese villages (theory and practice),” Historical Research Journal, no. 1+2, pp. 7-15, 1987.

[13] D. T. Ngo, Dong Khanh dia du chi, World Publishing House, 2003.

[14] Nguyen Dynasty's Cabinet, Kham dinh Dai Nam hoi dien su le, vol. 3, Thuan Hoa Publishing House, 1993.

[15] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam thuc luc, vol. 2, History Publishing House, Hanoi, 1963.

[16] Nguyen Dynasty's Cabinet, Kham dinh Dai Nam hoi dien su le, vol. 2, Thuan Hoa Publishing House, 1993.

[17] C. M. Nguyen, Vietnamese History Textbook, vol. 3, University of Education Publishing House, 2010.

[18] T. Y. Truong, Vietnamese History, vol. 5, Social Sciences Publishing House, Hanoi, 2013.

[19] Nguyen Dynasty's Cabinet, Kham dinh Dai Nam hoi dien su le, vol. 4, Thuan Hoa Publishing House, 1993.

[20] National Archives Center I, Studying cadastral registers of Tong Kim Pha, Phuc Hoa, Thach An district (Cao Bang province), Gia Long 4 and Minh Menh Dynasty 21, Hanoi.

[21] T. T. Duong and T. T. Pham, Names of Vietnamese villages in the early 19th century. Social Science Publishing House, 1981.

[22] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam thuc luc, vol. 4, History Publishing House, Hanoi, 1963.

[23] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam thuc luc, vol. 3, History Publishing House, Hanoi, 1963.

[24] Q. D. Le, Hoang Viet thong nhat du dia chi. Thuan Hoa Publishing House, 2005, pp. 500 - 502.

[25] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam thuc luc, vol. 6, History Publishing House, Hanoi, 1963.

[26] Provincial Party Committee - People's Committee of Cao Bang Province, Geography of communes in Cao Bang province (2009), vol. 1, National Political Publishing House, Hanoi, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8058

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved