NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHI DỊCH TRỰC TIẾP TỪ HÁN VIỆT SANG TIẾNG TRUNG QUỐC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHI DỊCH TRỰC TIẾP TỪ HÁN VIỆT SANG TIẾNG TRUNG QUỐC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 13/12/17

Các tác giả

1. Đỗ Thị Sơn Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Phượng, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Từ Hán Việt chiếm 60-70% từ vựng tiếng Việt hiện đại, là bộ phận cấu thành quan trọng của từ vựng tiếng Việt. Đây là ưu thế rất lớn cho người học Việt Nam học tiếng Trung. Tuy nhiên, từ Hán Việt du nhập vào Việt Nam từ rất lâu, hiện tại những từ này trong tiếng Trung hiện đại đã có sự biến đổi nhất định, sau khi du nhập vào Việt Nam chúng cũng biến đổi theo sự phát triển của tiếng Việt, tạo thành sự khác nhau đôi khi là rất lớn về mặt ý nghĩa giữa từ Hán Việt và từ tiếng Trung tương ứng. Điều này khiến người học Việt Nam phạm nhiều lỗi sai khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung. Trong bài viết này, người viết tiến hành phân tích kết quả khảo sát lỗi sai của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm hạn chế những lỗi sai này.


Từ khóa


Tiếng Trung; từ Hán Việt; lỗi sai; dịch; Khoa Ngoại ngữ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved