ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV VÀ DSDV TRONG MẠNG MANET | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV VÀ DSDV TRONG MẠNG MANET

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/11/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hằng Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Đoàn Ngọc Phương, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thu Ánh, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Vấn đề định tuyến trong mạng MANET là một trong những hướng nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm. Với các giao thức định tuyến truyền thống hoạt động theo phương thức cập nhật định kỳ các thông tin điều khiển làm tốn một lượng đáng kể băng thông và năng lượng của nút mạng. Để khắc phục vấn đề này, trong mạng không dây không có cơ sở hạ tầng với số lượng nút lớn, các nút mạng di chuyển tự do như mạng MANET thì các giao thức được được đưa ra chia thành 3 nhóm: giao thức định tuyến theo bảng ghi, giao thức định tuyến theo nhu cầu và giao thức định tuyến lai. Nghiên cứu này sử dụng phần mềm NS-2.34 để thực hiện mô phỏng hai giao thức AODV và DSDV với hai cơ chế truyền là TCP và UDP. Kết quả phân tích đánh giá về hiệu năng của hai giao thức định tuyến dựa trên đồ thị về thông lượng, độ trễ trung bình, tỷ lệ truyền thành công gói tin.


Từ khóa


MANET, AODV, DSDV, NS-2, Thông lượng, Độ trễ, Tỷ lệ truyền thành công

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved