PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Chinh | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Phạm Văn Chinh Email to author, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi mọi mặt hoạt động của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp này chẳng những tác động sâu sắc đối với các ngành sản xuất, mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến các ngành dịch vụ như y tế, giáo dục, du lịch. Bài này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với du lịch thế giới cũng như du lịch Việt Nam và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Hải Tiến, ở huyện Hoằng Hoá, thuộc tỉnh Thanh Hoá  trong kỷ nguyên cách mạng này.


Từ khóa


thời kỳ 4.0, du lịch Việt Nam, du lịch Hải Tiến, tỉnh Thanh Hoá, cách mạng công nghiệp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved