HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | Cẩn | TNU Journal of Science and Technology

HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Mai Văn Cẩn Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Để nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc trung học, giáo viên cần đa dạng hóa hoạt động dạy học và thu hút được sự chú ý của học sinh ngay từ những phút đầu giờ. Một trong những hoạt động đó là kể cho học sinh nghe một câu chuyện vui, kéo dài không quá mười phút. Đây là một hoạt động đa mục đích nhằm lôi cuốn tâm hồn các em, dạy cho các em cách biểu cảm, giáo dục và hình thành nhân cách, rèn kỹ năng tư duy, gắn kết giữa kiến thức đang học với đời sống thực tế. Ngoài ra, nó còn giải trí, gây hưng phấn ở người học. Với những ý nghĩa như vậy, kết quả nghiên cứu về hoạt động kể chuyện nhằm mục đích phục vụ cho công tác đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm, góp phần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào sự nghiệp đổi mới giáo dục mà nước nhà đang mong đợi. Sinh viên trong các trường sư phạm cần rèn cho bản thân phát triển được kỹ năng kể chuyện trước tập thể để sau khi tốt nghiệp, các em có thể đến các trường phổ thông và làm tốt công tác chuyên môn.


Từ khóa


Hoạt động kể chuyện, dạy học THSC, giáo dục THPT, giao tiếp sư phạm, phát triển nhân cách

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved