MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ LAO CỦA BỆNH NHÂN LAO ĐA KHÁNG TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔITHÁI NGUYÊN NĂM 2017 | Lệ | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ LAO CỦA BỆNH NHÂN LAO ĐA KHÁNG TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔITHÁI NGUYÊN NĂM 2017

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lệ Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Hà, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Văn Lâm, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Phương Thị Ngọc, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu:Xác định một số yếu tố liên quan tới việc tuân thủ các nguyên tắc điều trị lao của bệnh nhân lao đa kháng. Phương pháp: Nghiên cứu từ tháng9/2015-2/2017 trên 286 bệnh nhân lao điều trị lại. Làm Xpert MTB/RIF chọn được 44 (15,4%) MDR-TB đưa vào nghiên cứu mô tả. Kết quả: Bệnh nhân tuân thủ đúng các nguyên tắc chiếm 68,2%. Có mối liên quan giữa tuân thủ đúng nguyên tắc điều trị và trình độ học vấn, giới tính, thu nhập thấp, tiền sử điều trị lao, tác dụng phụ của thuốc với lần lượt OR là: (OR= 2,0; p<0,05), (OR= 1,5; p< 0,05), (OR=5,6; p<0,05), ( OR= 4,3; p< 0,05); (OR=2,5; p<0,05.) Kết luận: Có mối liên quan giữa tuân thủ đúng nguyên tắc điều trị và trình độ học vấn, giới tính, thu nhập thấp, tiền sử điều trị lao, tác dụng phụ của thuốc.


Từ khóa


MDR-TB, DOTS Plus, second line drug, tuân thủ điều trị, phác đồ 4.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved