ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN VECTOR TỰA TỪ THÔNG ROTOR CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN VECTOR TỰA TỪ THÔNG ROTOR CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. Lê Thị Thu Phương Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thu Huyền, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Hồng Anh, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nước  ta  hiện  nay  đang  trong  quá  trình  công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì thế, tự động hoá đóng vai trò quan trọng, tự động hoá giúp tăng năng suất, tăng độ chính xác và do đó tăng hiệu quả quá trình sản xuất. Việc điều khiển động cơ theo nguyên lý định hướng từ trường có nhiều phương pháp khác nhau như: Định hướng từ thông roto, định hướng từ thông stator, định hướng từ thông khe hở không khí. Trong đó việc điều khiển từ thông roto (FOC) đơn giản và được sử dụng rộng rãi. Nguyên lý điều khiển định hướng theo vecto từ thông dựa trên phương pháp phân tách phi tuyến được sử dụng trong điều khiển các hệ thống phi tuyến. Bản chất của phương pháp này là điều khiển các biến đã chọn sao cho chúng luôn bằng không. Như vậy mô hình toán học sẽ trở nên đơn giản hơn vì có thể loại bỏ một số nhánh trong mô hình tổng quát.


Từ khóa


điều khiển từ thông roto (FOC), động cơ không đồng bộ, điều khiển tốc độ, FOC, mô hình động cơ.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved