MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ DÙNG DỊCH CHIẾT TỎI ĐIỀU TRỊ | Thùy | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH CẦU TRÙNG Ở GÀ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ DÙNG DỊCH CHIẾT TỎI ĐIỀU TRỊ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Phạm Diệu Thùy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Hồng Duyên, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kiểm tra 450 mẫu phân của gà nuôi ở 3 xã, phường tại thành phố Thái Nguyên thấy tỷ lệ nhiễm cầu trùng là 49,56%. Gà ở các lứa tuổi đều bị nhiễm cầu trùng, trong đó tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao nhất là giai đoạn từ 1 - 3 tháng tuổi. Gà nuôi theo phương thức chăn thả có tỷ lệ nhiễm cầu trùng nhiều nhất. Ở mùa Hè, mùa Xuân gà bị nhiễm cầu trùng nhiều và nặng hơn mùa Thu, mùa Đông. Sử dụng dịch chiết tỏi nồng độ 5% để điều trị bệnh cầu trùng cho gà đạt hiệu quả tốt và an toàn.

Từ khóa


Gà, cầu trùng, tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, dịch chiết tỏi

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved