ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA | Le | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Nguyen Thi Hong Le Email to author, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
2. Lê Thị Lan, Trường Đại học Hồng Đức

Tóm tắt


Theo quan điểm của marketing, các doanh nghiệp đầu tư chính là khách hàng của các địa phương. Theo quan điểm này, các doanh nghiệp FDI với những lợi thế về qui mô sản xuất, tiềm lực về vốn, công nghệ…sẽ là các khách hàng lớn của các địa phương. Vì vậy hiểu biết về các đặc tính của “khách hàng mục tiêu” để xây dựng và điều chỉnh các chính sách hấp dẫn họ là vấn đề mà chính quyền địa phương cần quan tâm. Bài viết sử dụng (1) số liệu thứ cấp để mô tả đặc điểm về qui mô, ngành nghề và loại hình của các doanh nghiệp FDI; (2) sử dụng 186 phiếu khảo sát để mô tả đặc điểm của các nhà quản lý/ chủ doanh nghiệp FDI cũng như kiểm định các giả thuyết về sự khác biệt về đặc điểm của các doanh nghiệp FDI đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó các tác giả đưa ra một số đề xuất để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào tỉnh Thanh Hóa


Từ khóa


Doanh nghiệp FDI, đặc điểm của doanh nghiệp FDI, Marketing địa phương, tỉnh Thanh Hóa

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved