MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH | Hằng | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Hằng Email to author, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Vũ Thị Hải Oanh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
3. Phạm Văn Tùng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
4. Nguyễn Thị Thu Hường, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
5. Nguyễn Thị Lý, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Stress đã và đang trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay, nếu không biết cách vượt qua stress sẽ có tác động phức tạp và có hậu quả nghiêm trọng trong đời sống của mỗi con người. Đặc biệt đối với Điều dưỡng viên (ĐDV) họ liên tục phải đối mặt với các nguy cơ gây stress cao.

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng stress của ĐDV Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa giảm thiểu stress cho cán bộ ĐDV BVĐK tỉnh Nam Định.

Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp định tính và định lượng.

Kết quả: Stress của ĐDV đang làm việc tại BVĐK tỉnh Nam Định biểu hiện về mặt thực thể dễ nhận thấy nhất là nhức đầu, mệt mỏi, mất ngủ, suy nghĩ miên man, biểu hiện về mặt tâm lý tập trung chủ yếu ở biểu hiện: Hay cáu giận, khó tính. Về cách phòng ngừa và ứng phó với stress của ĐDV BVĐK tỉnh Nam Định gồm có 11 cách phòng ngừa và 6 cách ứng phó tương ứng với các mức độ thường xuyên, thỉnh thoảng, không bao giờ. Trong đó cách phòng ngừa được sử dụng thường xuyên nhất là tâm sự với người khác, quản lý sắp xếp lại thời gian và đọc sách báo, xem tivi. Những cách ứng phó ít được sử dụng hơn là tập Yoga, thiền, khí công. Đây là những biểu hiện khá tập trung ở các ĐDV được nghiên cứu.

Từ khóa


Stress, Điều dưỡng viên, Bệnh viện đa khoa, biểu hiện, phòng ngừa và ứng phó

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved