THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP | Huy | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/04/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Ngô Quốc Huy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Toàn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
3. Vũ Văn Đam Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Phụ phẩm cây nông nghiệp thường cần được cắt ngắn theo các kích cỡ khác nhau, tùy thuộc yêu cầu của công nghệ chế biến thức ăn gia súc hay tạo nhiên liệu sinh khối. Bài báo này trình bày nguyên tắc thiết kế, chế tạo và kết quả thực nghiệm đánh giá thiết bị thí nghiệm cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng. Thiết bị thí nghiệm chế tạo cho phép dễ dàng điều khiển đồng thời bốn thông số vào và thu thập dữ liệu ba thông số ra cho bài toán nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng cho quá trình cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu hứa hẹn tối ưu hóa thiết kế máy băm cắt thương mại và phục vụ công tác nghiên cứu.

Từ khóa


Cơ khí; băm cắt thân cây nông nghiệp; lực cắt;tiết kiệm năng lượng;thiết kế thí nghiệm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved