TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE | Đưc | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

Hoàng Thanh Đưc Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Azometin hay còn gọi là bazơ Schiff là hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học quý như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống ung thư, kháng virut…Đã có nhiều hợp chất azometin được ứng dụng trong y học, dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp và hóa học phân tích. Các hợp chất azometin chứa dẫn xuất sulfonamide được cho là có nhiều hoạt tính kháng khuẩn, kháng vi rút và ung thư. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp một số azometin từ dẫn xuất 4-(2-aminoethyl)benzensulfonamide và các benzaldehyde thế. Phản ứng tổng hợp các azometin dãy 4-(2-aminoethyl) benzensulfonamide được thực hiện trong dung môi etanol tuyệt đối, xúc tác axít acetic, trong thời gian 4-5 giờ, ở nhiệt độ sôi của dung môi. Cấu tạo của các azometin được xác nhận bằng các dữ liệu phổ hồng ngoại và phổ công hưởng từ hạt nhân.


Từ khóa


Azometin, 4-(2-aminoethyl)benzensulfonamide, tổng hợp, phản ứng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved