NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI TẠI CÁC TRƯỜNG THPT Ở VIỆT NAM | Ha | TNU Journal of Science and Technology

NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI TẠI CÁC TRƯỜNG THPT Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Nguyen Thi Dieu Ha Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thực tế cho thấy bộ sách giáo khoa tiếng Anh mới được biên soạn bởi GS. Hoàng Văn Vân và các cộng sự đã tạo ra một sự chuyển biến lớn trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam từ định hướng lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm trung tâm, tập trung vào khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ sách đã đặt ra nhiều thách thức cho giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông, đặc biệt là việc dạy và đánh giá kỹ năng Nói. Từ bối cảnh trên, chúng tôi nhận thấy cần có những nghiên cứu nghiêm túc để tìm hiểu cảm nhận của giáo viên và học sinh về vấn đề đó nhằm tạo ra một khung lý thuyết cho viêc đánh giá kỹ năng Nói.  Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra các loại loại hình bài tập mà giáo viên sử dụng cũng như các tiêu chí để đánh giá kỹ năng Nói.


Từ khóa


nhận thức; đánh giá kỹ năng Nói; đánh giá ngôn ngữ; học ngôn ngữ; tiêu chí đánh giá

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved